Rekrutacja

S c r o l l D o w n

Rekrutacja

Rekrutacja na studia

Warunki rekrutacji na studia podyplomowe

  • kwalifikacja wg kolejności zgłoszeń
  • kwestionariusz osobowy wypełniony elektronicznie, wydrukowany i podpisany – klawisz rejestracja poniżej,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (przyjmowane są osoby z licencjatem)
  • oświadczenie dotyczące płatności. pobierz

Oryginały dokumentów należy przesłać na adres:

AGH Wydział Zarządzania
ul. Gramatyka 10
30-067 Kraków
pok. 213

Nauka trwa od października 2021 do czerwca 2022 (2 semestry).

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach 9.00 – 18.00. Przeważnie jeden zjazd w miesiącu.

Grupa zajęciowa liczy od 16 do 44 osób

Koszt studiów wynosi 6000 złotych (3000 za semestr)

Opłaty za udział w zajęciach w ramach studiów podyplomowych należy wpłacać na konto bankowe naszych studiów, którego numer zostanie podany na stronie studiów.

Zgadzam się aby moje dane osobowe były wykorzystywane na potrzeby związane z rekrutacją i obsługą studiów podyplomowych Negocjacje i mediacje
Alternatywne metody budowania porozumienia.

Uwaga:
W wypadku rezygnacji ze studiów prosimy o usunięcie danych z bazy za pomocą hasła lub telefonicznie via sekretariat studiów