Informacje o studiach

S c r o l l D o w n

Informacje o studiach

Studia podyplomowe: NEGOCJACJE I MEDIACJE.
Alternatywne metody budowania porozumienia

Cel studiów podyplomowych

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia roli profesjonalnego NEGOCJATORA i MEDIATORA w sprawach cywilnych, gospodarczych, karnych, rodzinnych i pracowniczych. Studia są odpowiedzią na pojawiające się wyzwania społeczno-gospodarcze związane z dynamicznie zmieniającymi się warunkami rynkowymi, globalizacją, różnorodnością i powszechnie występującymi napięciami. Pozwolą słuchaczom uzupełnić wiedzę z zakresu alternatywnych form rozwiązywania sporów w przestrzeni prawnej, społecznej i biznesowej. Niezbędna wiedza teoretyczna z obszaru psychologii i prawa, wzmocniona zostanie treningami praktycznymi, warsztatami oraz przewodnikiem po zawodzie profesjonalnego mediatora i negocjatora.

Do kogo studia podyplomowe są adresowane

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni, zainteresowanych przygotowaniem i ZDOBYCIEM UPRAWNIEŃ do wykonywania nowego ZAWODU MEDIATORA w sprawach ukierunkowanych biznesowo, społecznie i z obszaru prawa karnego, a także uzyskania dodatkowych KWALIFIKACJI obejmujących rozwiązywanie konfliktów i negocjacje w zawodzie obecnie wykonywanym. Szczególnie atrakcyjne będą dla właścicieli firm i osób zatrudnionych na stanowiskach menedżerskich, handlowych i HR, radców prawnych i adwokatów, pracowników firm windykacyjnych, pionów prawnych i egzekucji zadłużeń w bankach i telekomach a także specjalistów z firm consultingowych, urzędów i ośrodków zajmujących się rozwiązywaniem problemów społecznych.

Określenie efektów kształcenia studiów podyplomowych

Po skończeniu studiów uczestnicy:

  • mogą podejmować rolę mediatora w różnych sprawach i środowiskach
  • są w pełni przygotowani do projektowania, prowadzenia i finalizowania mediacji i negocjacji zgodnie z wyznaczonymi standardami
  • potrafią w sposób praktyczny, w codziennym życiu i warunkach zawodowych wykorzystywać zdobyte umiejętności mediacyjne i negocjacyjne

Sylwetka absolwenta

Słuchacze po ukończeniu studiów podyplomowych potrafią zdiagnozować zjawisko konfliktu społecznego, zdecydować o formie jego rozwiązania i rozpoznać, czy sprawa nadaje się do negocjacji, czy do mediacji. Dzięki bogatemu programowi ćwiczeń praktycznych (symulacyjnych) potrafią poprowadzić samodzielnie mediacje w różnych dziedzinach życia społecznego np. w biznesie, sprawach cywilnych – gospodarczych, rodzinnych, karnych i nieletnich. Oprócz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych słuchacze otrzymują certyfikaty Polskiego Centrum Mediacji i możliwość stania się  członkami PCM.
Słuchacze w miarę możliwości mogą odbyć staż w oddziałach Polskiego Centrum Mediacji.

Sposób weryfikacji i dokumentacji efektów kształcenia na studiach podyplomowych

Weryfikacja efektów kształcenia będzie się odbywała na podstawie wyników egzaminów, realizowanych projektów i prezentacji prowadzonych w ramach zajęć a także prezentacji i obrony pracy końcowej (symulacje mediacji lub negocjacji)

Informacje: Beata Stawowy