Wykładowcy

S c r o l l D o w n

Wykładowcy

Prowadzący i forma zajęć

Zajęcia prowadzone są przez cenionych wykładowców, prawników, certyfikowanych trenerów, praktyków i profesjonalistów posiadających bogate doświadczenie zawodowe, co jest gwarancją wysokiej jakości kształcenia. Pozwoli to również na przekazanie aktualnej i praktycznej wiedzy, a także wykorzystanie aktywnych metod prowadzenia zajęć. Naszymi wykładowcami są między innymi:

Wykładowca

Miejsce pracy

prof.zw. dr hab. Lidia Zbiegień-Maciąg Wydział Zarządzania AGH
dr inż. Sławomir Ziółkowski Wydział Zarządzania AGH
dr hab. inż. Ewa Beck-Krala Wydział Zarządzania AGH
dr Marzena Staszkiewicz Wydział Zarządzania AGH
dr inż. Iwona Gawron PWSZ w Nowym Sączu
mgr Magdalena Grudziecka PCM – mediator i trener Polskiego Centrum Mediacji
mgr Jerzy Książek PCM- mediator i trener Polskiego Centrum Mediacji
mgr Robert Kaszczyszyn PCM – mediator i trener Polskiego Centrum Mediacji
SSR. Rafał Cebula Sędzia Sądu Rejonowego, Wydz. Cywilny i Gospodarczy Będzin
SSO. Ewa Dawczak-Schaefer Sąd Okręgowy w Gliwicach
mgr Tomasz Matwijiszyn CanPack S.A.
mgr Michał Jałowiec CanPack S.A.