Program studiów

S c r o l l D o w n

Program studiów

Plan Studiów Podyplomowych
Negocjacje i mediacje – alternatywne metody budowania porozumienia

 

Pobierz szczegółowy program studiów

 

Zakres tematyczny studiów realizowany będzie w interdyscyplinarnym ujęciu cyklu trzech głównych obszarów tematycznych wspieranych wykładami, zajęciami praktycznymi i warsztatowymi oraz symulacjami rzeczywistych spraw i analizami studiów przypadków.

 

W ramach studiów Słuchacze mają możliwość obrania jednej z dwóch ścieżek specjalizacyjnych:

 • ALTERNATYWNE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW – MEDIACJE RODZINNE I W SPRAWACH NIELETNICH
 • NEGOCJACJE MENEDŻERSKIE I HANDLOWE ORAZ MEDIACJE W SPRAWACH GOSPODARCZYCH, BIZNESOWYCH I PRACOWNICZYCH.

Studia obejmują zajęcia prowadzone wspólnie dla obu specjalizacji, w tym przede wszystkim blok psychologiczny (podstawy psychologii społecznej, komunikacja, rozwój kompetencji miękkich) oraz częściowo blok prawny (aspekty prawne mediacji cywilnych, karnych i pracowniczych). W dalszej części – już z podziałem na ścieżki specjalizacyjne – zajęcia koncentrują się na kształtowaniu i rozwoju kompetencji technicznych w obranym obszarze – przygotowanie i prowadzenie negocjacji biznesowych, oraz mediacje ukierunkowane na sprawy społeczne.

Plan studiów

BLOK MODUŁÓW WSPÓLNYCH DLA WSZYSTKICH SŁUCHACZY

    • 1. Psychologia społeczna
     2. Komunikacja w mediacjach i negocjacjach
     3. Podstawy negocjacji
     4. Autoprezentacja
     5. Asertywność
     6. Aspekty prawne mediacji cywilnych
     7. Aspekty prawne mediacji karnych
     8. Mediacje karne
     9. Mediacje cywilne
     10. Mediacje pracownicze
     11. Seminarium dyplomowe

WYBÓR ŚCIEŻKI SPECJALIZACYJNEJ

I. Mediacje rodzinne i w sprawach nieletnich

 • I.12. Aspekty prawne mediacji rodzinnych
 • I.13. Aspekty prawne mediacji z nieletnim sprawcą czynu karalnego
 • I.14. Mediacje rodzinne
 • I.15. Mediacje w sprawach nieletnich sprawców czynu karalnego, rówieśnicze i szkolne
 • I.16. Obowiązkowe rodzinne spotkania informacyjne

II. Negocjacje i mediacje w biznesie

 • II.12. Wywieranie wpływu w procesie negocjacji
 • II.13. Prowadzenie negocjacji
 • II.14. Etykieta w biznesie i negocjacje wielokulturowe
 • II.15. Aspekty prawne mediacji gospodarczych
 • II.16. Mediacje gospodarcze