Kontakt

S c r o l l D o w n

Kontakt

Kierownik studiów podyplomowych

dr inż. Sławomir Ziółkowski
tel. 012 617 43 06

slawomir@agh.edu.pl

Administracja studiów podyplomowych

Mgr inż. Beata Stawowy
tel. 012 617 42 80

mediacje@zarz.agh.edu.pl