Studia podyplomowe - Mediacje
Alternatywne metody rozwiązywanie sporów

Wydział Zarządzania - Akademia Górniczo - Hutnicza


UWAGA!

Rozpoczynamy nabór na XII edycję studiów.
Rekrutacja od 5 czerwca do 15 września 2018Materiały dydaktyczne

Podaj hasło

Data aktualizacji: 2015-08-06 08:08:49

Menu
Rekrutacja
Rekrutacja w toku.

rekrutacja na nową edycję

AGH WZ
ul. Gramatyka 10, Kraków, mrogozik@zarz.agh.edu.pl,Tel.:012 617 27 95

: www.mediacje.zarz.agh.edu.pl